Over

Marise BoutPionira houdt zich sinds 2009 bezig met verkennen, verleiden en verbinden (ofwel pionieren) in het sociale domein. Denk aan conceptontwikkeling, community management en kwartiermaken, zowel in opdracht als met eigen projecten. Bijvoorbeeld door het organiseren van een plantenruilbeweging, het crowdsourcen van ideeën in de wijk, het oprichten en begeleiden van bewoners- en huurdernetwerken, het opbouwen van kennisdossiers over sociale wijkteams en het concept ontwerpen van een regionale mobiliteitsstrategie.

Wie en waarom

Pionira is een bureau van Marise Bout. Ze zet zich in voor een inclusieve samenleving. Ondernemend, eigenzinnig en internet savvy bewandelt ze graag nieuwe paden in het publieke domein. Haar missie is om mensen in dit tijdperk samen te brengen en met elkaar te verbinden.

Opdrachtgevers

Utrecht Natuurlijk, Movisie, Stichting Verbeterdebuurt, De Verkeersonderneming, Gemeente Haarlem, Creative Crowds, Huurderskoepel De Bundeling, Gemeente Utrecht, Wijkraad Zuidwest, Gemeente Buren, Woningcorporatie Ieder1, Woningcorporatie Viveste, LPB Platform voor Wijkgericht Werken, Bewonersorganisatie Ommoord, Bewonersorganisatie Zevenkamp.

Eigen projecten

(Plantenruilbeweging) Ruil je Groen!, (Digitale) Buurtschouw. 

LinkedIn

1 comment for “Over

Comments are closed.