Over

Marise BoutPionira houdt zich sinds 2009 bezig met verkennen, verleiden en verbinden (ofwel pionieren) in het publieke domein. Denk aan community management en kwartiermaken (omvat aspecten van projectmanagement en organisatieadvies), zowel in opdracht als met eigen projecten. Bijvoorbeeld door het aanjagen van stedelijk consortium rondom het thema geluk, het crowdsourcen van ideeën in de wijk, het oprichten en begeleiden van bewoners- en huurdersnetwerken, het opbouwen van kennisdossiers over sociale wijkteams en het concept ontwerpen van een regionale mobiliteitsstrategie.

Wie en waarom

Pionira is een bureau van Marise Bout. Marise is een sociaal geograaf (Master of Arts, Gebiedsstudies, Universiteit Utrecht) die zich graag inzet voor een inclusieve samenleving. Haar missie is om mensen op een positieve manier met elkaar te verbinden op het gebied van wonen, welzijn en gezondheid. Marise is een systeem- en leefwereld denker en doener met specifieke affiniteit voor diversiteitsvraagstukken en bottom-up processen. Anderen noemen haar creatief, integer, sensitief en aandachtig.

Opdrachtgevers

Stichting Boots/Kwartiermakersgilde (Geluk op 13), BooH Concepts, Utrecht Natuurlijk, Movisie, Stichting Verbeterdebuurt, De Verkeersonderneming, Gemeente Haarlem, Creative Crowds, Huurderskoepel De Bundeling, Gemeente Utrecht, Wijkraad Zuidwest, Gemeente Buren, Woningcorporatie Ieder1, Woningcorporatie Viveste, LPB Platform voor Wijkgericht Werken, Bewonersorganisatie Ommoord, Bewonersorganisatie Zevenkamp.

Eigen projecten

(Plantenruilbeweging) Ruil je Groen!, (Digitale) Buurtschouw. 

LinkedIn

1 comment for “Over

Comments are closed.