Werkwijze

Pionira’s werkwijze is gestoeld op de uit de IT-afkomstige agile-projectmanagementmethodiek, waarin de volgende principes centraal staan:

 • Personen en interacties staan centraal (i.p.v. processen en tools)
 • Inzet op impact (i.p.v. lijvige documentatie)
 • Samenwerking, persoonlijke aandacht en contact (i.p.v. langdurige onderhandeling over het contract)
 • Inspelen op verandering (i.p.v. het nauwgezet volgen van een plan)

Agile staat voor behendig, rap en levendig. De agile benadering is een cyclische benadering waarbij je in korte iteratiefasen werkt, kleine onderdelen uitwerkt, test en oplevert om zo sneller tot een beter eindresultaat te komen. Deze werkwijze vertaalt zich naar het sociale domein in de volgende principes:

 1. Korte maar krachtige projectperiodes
 2. Waarde en identiteit als basis voor ontwikkeling
 3. Intensieve samenwerking met (lokale) experts
 4. Steunen op gemotiveerde en betrouwbare personen
 5. Vertrouwen in het zelforganiserend vermogen van projectpartners
 6. Toewerken naar verankering en ownership
 7. Uitgaan van dialoog als de beste manier van communicatie
 8. Voortdurende aandacht voor uitmuntendheid en kwaliteit
 9. Eenvoud is belangrijk: hoe meer er niet gedaan wordt, hoe beter

Idealiter wordt een project uitgevoerd door een:

 • Zelforganiserend multidisciplinair projectteam,
 • Projecteigenaar die er namens de opdrachtgever voor  zorgt dat het team het gevraagde probleem oplost en prioriteiten bepaalt,
 • Projectbegeleider die het team begeleidt om zijn doelstellingen te behalen. De projectbegeleider is niet de leider van het team, maar bewaakt de doelstellingen.

Projecten worden bij aanvang beoordeeld op duur, risico, nieuwheid, inspanning en interactie. Op basis hiervan bepalen we de rolverdeling.

Neem contact met Marise op om de mogelijkheden voor jouw organisatie eens in kaart te brengen (06-40143722 of info@pionira.nl.).